Genesis door kinderen getekend

Veel mensen hebben zich van de kerk afgewend en geven de kennis over geloofszaken vervolgens niet door aan hun kinderen. Dat betekent dat er een hele generatie kinderen opgroeit zonder religieuze kennis. Wat ons betreft zou die kennis algemene kennis moeten zijn. Verhalen uit het Oude Testament, en ook uit het Nieuwe Testament, maken deel uit van ons geestelijk erfgoed. We willen die verhalen evenwel niet verzwaren met dogma’s en ook geen overtuiging opdringen, we willen de kinderen alleen kennis geven, ze kennis laten maken met de religieuze rijkdom – en ze een bodem geven waarop later spiritualiteit kan groeien.

Genesis is het eerste boek van de Bijbel, waarin verteld wordt over de schepping, de eerste mensen, de aartsvaders en meer. Genesis omvat vijftig hoofdstukken. Ik heb de vijftig hoofdstukken in heldere taal herschreven, met een maximum van honderd woorden per hoofdstuk.

Het meerjarenproject Genesis getekend door kinderen telt vijftig gastlessen die ik gaf aan klassen van verschillende Almeerse basisscholen. In elke les gaf ik een korte introductie op de Bijbel. Hoe is de Bijbel ontstaan, in welke tijd werden de verschillende boeken geschreven, in welke taal, op welk materiaal, hoe werd het overgebracht, we vergeleken verschillende vertalingen met elkaar, etc. Vervolgens stond in die les één hoofdstuk centraal. De leerlingen lieten zich inspireren door dat hoofdstuk en maakten een tekening.

In het eerste jaar kwamen in de verschillende klassen de eerste zes hoofdstukken aan bod. De tekeningen van de leerlingen van drie basisscholen (De Omnibus, De Droomspiegel en De Lichtboei) werden in de zomer van 2019 geëxposeerd bij De Muren van Archipel. Bij elke tekst is één tekening gekozen als afbeelding voor een ansichtkaart. Alle leerlingen van de deelnemende scholen kregen een set ansichtkaarten.

Voor dit eerste project hebben we financiële ondersteuning gekregen van de Vermeulen Brauckman Stichting. Onze inzet zal zijn om de komende jaren steeds een deel van Genesis in beeld te brengen, steeds in andere Almeerse scholen. Op die manier hopen we uiteindelijk alle vijftig hoofdstukken te behandelen.

In deze eerste serie zijn dus de eerste zes hoofdstukken aan bod gekomen. Volgend jaar een vervolg?
Ik ga uit van wel!
Hieronder een pdf van het boekje, met de zes ansichtkaarten en enkele andere tekeningen.

Genesis boekje 1