Subsidiegevers

Welke projecten?

2022/2023 – Post-Art-Community – 100 deelnemers
2022 – De Vogels van Flora – Fonds Lang Leve Kunst en de gemeente Almere
2022 – Inkijkjes – Fonds Sluyterman Van Loo, Het VSBFonds, Cultuurfonds Almere, Vereniging Archipel, stichting Luchtkastelen en Basisschool Het Avontuur.
2021/2022 – Willem Hoogeveen kunstenaar – Gemeente Noordoostpolder en Prins Bernhard Cultuurfonds
2021/2023 – Van Binnen naar Buiten – P.I. Almere
2021 – Kleurrijke Mensen – Bavo Stichting Heemstede
2021 – Groeten uit Archipel – Impuls Vakantieactiviteiten Samen Ouder
2020 – Het Goede Leven – Fonds Kerk en Wereld
2020 – Brieven – Het Oranje Fonds, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo (Samen Ouder)
2020 – Ik teken voor je: Fonds Sluyterman Van Loo, Fonds RCOAK en ZonMw
2020 – Zorgkunst – Zorggroep Almere
2019 – Samen Schilderen in De Toonladder: Het Oranje Fonds, Fonds voor Cultuur Participatie, Zorggroep Almere (Zorgkunst)
2019 – Van Binnen naar Buiten in PI Lelystad: VSBFonds, Nationale Reclasserings Actie, PI Lelystad, anoniem fonds
2019 – Ik teken voor je (2): Zorggroep Almere en Gemeente Almere
2019 – Ambulante Zorgkunst (3): Zorggroep Almere
2019 – Genesis door Kinderen Getekend: Vermeulen Brauckman Stichting
2018 – Workshopserie Full Color (2)  voor mensen met een bipolaire stoornis: Cliënten Service Centrum
2018 – LentePost: InDeBuurt033 (Amersfoort)
2018 – Full Color Buurtlokaal – vervolg: gemeente Almere
2018 – Floriade Ansichtkaarten Project Almere Poort: gemeente Almere Poort
2018 – Ik teken voor je: Fonds voor Cultuur Participatie, Zorggroep Almere, Fonds Sluyterman Van Loo, gemeente Almere, stichting Marie Schippers Fonds
2017 – Workshopserie Full Color Buurtlokaal Filmwijk voor ouderen uit de Filmwijk: gemeente Almere
2017/2018 – Ambulante Zorgkunst (2): Zorggroep Almere, Cultuurfonds Almere, Fonds RCOAK en Fonds Sluyterman Van Loo.
2017 – Workshopserie Full Color  voor mensen met een bipolaire stoornis: Cliënten Service Centrum
2017 – Floriade Poster Project Almere Buiten: gemeente Almere Buiten
2017 – Postmoderne Post: Fonds RCOAK, Cornelis Roozen Fonds, Cultuurfonds Almere, Ars Donandi/Schokkenkamp Wegener Lonzième Fonds en verschillende individuele sponsors
2017 – De Toekomst: Fonds RCOAK
2017 – www.almerebuiten.info: gemeente Almere
2016 – Groeten uit Polderburen: Gouden Dagen Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Almere, Cultuurfonds Almere
2016/2017 – Ambulante Zorgkunst (1): Cultuurfonds Almere, Gemeente Almere, Zorggroep Almere
2016 – Van Binnen naar Buiten: Cultuurfonds Almere, Nationale Reclasserings Actie, gemeente Almere
2016 – Floriade Poster Project 2016: gemeente Almere Stad Oost
2016 – www.almerebuiten.info: gemeente Almere
2015/2016 – Dit is mijn leven. Was getekend: gift
2015 – Van Binnen naar Buiten – pilot: gemeente Almere, P.I. Almere
2015 – Graaf Regenboog: gemeente Almere Buiten
2015 – Wijsheid vergeet je niet 2: Zorggroep Almere
2015 – Floriade Poster Project 2015: gemeente Almere Haven
2015 – www.almerebuiten.info: gemeente Almere
2014 – Uit je hoofd schilderen: Fonds RCOAK, Fonds Sluijteman & van Loo, VSBfonds
2014 – Floriade Poster Project 2014: gemeente Almere Stad West
2014/2016 – De Muren van Archipel: VSBfonds, Fonds Sluijterman en van Loo, Fonds RCOAK
2014 – www.almerebuiten.info
2013 – De Cirkel is Rond: Prins Bernhard cultuurfonds, Katholieke stichting ter Bevordering van Welzijnswerk, donateurs
2013 – www.almerebuiten.info: gemeente Almere
2012 – Poëtisch Arboretum: gemeente Almere, Suzanne Hovinga stichting
2012 – De Muren van Buitenhaeghe 2: VSBfonds, Fonds Sluijterman van Loo, gemeente Almere
2011 – Almeerse Werkgroepen voor Democratische Vernieuwing: gemeente Almere
2011 – Kunst Carrousel Literatuurwijk 2: gemeente Almere
2010 – De Muren van Buitenhaeghe: VSBfonds, gemeente Almere, Leger des Heils
2010 – Kunst Carrousel Literatuurwijk: Gemeente Almere
2009 – Ontmoetingen in Buitenhaeghe: Oranje Fonds, Gemeente Almere, VSB fonds
Stichting De Zijderups is veel dank verschuldigd aan deze subsidienten: