ANBI

Stichting De Zijderups is een zogenaamde ANBI. (nummer in het belastingregister: 821691065). Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Stichting De Zijderups voldoet aan deze voorwaarde.

Stichting De Zijderups is op 17 december 2009 in Almere opgericht,
met als doel het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van sociaal-maatschappelijke kunstprojecten.

Kamer van Koophandel: 32164081
Giro: NL28 INGB 0005 0915 31

De stichting richt zich met name op Almere en Flevoland.

Voorzitter: Pim Groot
Secretaris: Louise Gregoire
Penningmeester: Renée Weder

Artistiek leider: Hein Walter
06 51924883
heinwalter@tiscali.nl

 

De Balans en Winst-en Verliesrekening over het jaar 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting de Zijderups

Stichting De Zijderups is in december 2009 opgericht door Pim Groot. Het doel van de stichting is het ontwikkelen en uitvoeren van sociaal-maatschappelijke kunstprojecten. De projecten zullen zich in eerste instantie richten op Almere. Voorzitter van Stichting De Zijderups is Pim Groot, Louise Gregoire is secretaris en Renée Weder is penningmeester. Hein Walter is op dit moment de vaste projectleider. We sluiten niet uit dat er in de toekomst ook andere projectleiders worden gecontracteerd.

Projecten waarbij kunst (beeldende kunst, literatuur, beweging, theater) als middel wordt gebruikt voor ontmoetingen tussen verschillende bevolkingsgroepen of binnen instellingen en die de sociale infrastructuur van de samenleving bevorderen, die kunnen vanuit Stichting De Zijderups worden georganiseerd.
Voor de financiering van projecten wordt subsidie aangevraagd bij fondsen die de doelstelling van het project onderschrijven.

In 2010 zijn er twee grote projecten georganiseerd: Ontmoetingen in Buitenhaeghe (een schilderproject waarin de ontmoetingen tussen groepen Almeerders en bewoners van Buitenhaeghe centraal stonden) en Almeerse Werkgroepen voor Democratische Vernieuwing (een project waarbij in werkgroepen gebrainstormd werd over nieuwe vormen van stemmen en democratie: als we het gemeentebestuur en het landbestuur op een nieuwe manier konden inrichten, hoe zouden we dat dan doen?)

In 2011 is een begin gemaakt met de Muren van Buitenhaeghe. Vier projecten stonden op het programma.
In 2012 is daar opnieuw subsidie voor gekregen, bij de gemeente Almere, het VSBfonds, Fonds Sluyterman & Van Loo en bij Het Leger des Heils.

In 2011 is er een convenant ondertekend met de gemeente waarin staat dat stichting de Zijderups het beheer over gaat nemen van de poëzieroute Poëtisch Arboretum, een route over de Evenaar, een 3 kilometer lange middenberm tussen twee rijstroken.
Er is subsidie gegeven door de gemeente Almere waarmee in 2013 een gedichtenplaat kan worden gelegd, met een gedicht dat Judith Herzberg in opdracht van stichting De Zijderups heeft geschreven.
De onthulling van die gedichtenplaat vond plaats op 2 juli 2013.

In 2011 is begonnen met het project Buiten Eten. Het concept was dat er maandelijks mensen andere bewoners te eten krijgen. Deelname was gratis. Voorwaarde was dat alle deelnemers een keer gastvouw/heer zijn en drie keer gast. De gastvrouw/heer betaaldt de kosten van het eten.
Wethouder Ben Scholten was een keer de ‘mystery guest’.
In 2012 is dit project overgaan in Buiten Eten bij Hommeles. Elke tweede dinsdag van de maand is er in restaurant Hommeles (een leerwerkbedrijf van ROC Flevoland) een groepsetentje. Voor € 10,- per maaltijd (twee gangen en een drankje) konden Buitenaren aanschuiven. Hein Walter deed de organisatie. Het doel van Buiten Eten bij Hommeles was dat Buitenaren elkaar leerden kennen.

In 2012 werd het project Kunst Carrousel Literatuurwijk gestart, met subsidie van de gemeente Almere.
24 kunstwerken van 24 verschillende Almeerse kunstenaars werden verspreid over 24 adressen in Almere Literatuurwijk. Elke maand draaide de carrousel.
Deelname was gratis.
Voorwaarde was dat de deelnemers elke maand de werken brachten naar de volgende deelnemer.
De tweede voorwaarde was dat ze elke maand feedback moesten geven op het werk dat ze in huis hadden gehad.
In januari 2013 werden de 24 werken tentoongesteld in Archipel, met al het commentaar van de 24 deelnemers bij de afzonderlijke werken.
Het project was zo’n succes dat er ook voor Kunst Carrousel Literatuurwijk 2 subsidie werd gegeven door de gemeente Almere. Dat project is in mei 2013 gestart.

In oktober 2010 is een begin gemaakt met Vereniging Almere Buiten. Het concept houdt in dat er maandelijks een nieuwsbrief wordt verstuurd aan mensen die zich opgeven. De nieuwsbrief is gratis en wordt per e-mail verstuurd. Inmiddels is er een uitgebreide website: www.almerebuiten.info
waar momenteel maandelijks meer dan 1000 bezoekers komen. Dat aantal groeit.

In 2011 is het project Almere Buiten leest poëzie begonnen. Hein Walter vraagt bewoners van Almere Buiten een gedicht van hem voor te dragen. Hij maakt er een filmpje van en dat filmpje komt op de website te staan.

In 2012/12 vond het project Hostel plaats. Hein Walter schreef poëtische portretten van voor en tegenstanders van het Hostel, een huis in Almere Stad waar bewoners drugs mogen gebruiken.

In 2011 is het project Wonen in Schoonheid gestart. Het project gaat om het zichtbaar maken van bewoners van bijzondere architectuur. De TBS kliniek staat bekend om zijn prachtige vormgeving. Christian Wisse heeft het project ‘Vrijheid in je kop’ gedaan met bewoners van de TBS kliniek en enkele bewoners uit de directe omgeving.
Mariël Bisschops heeft een natuurproject gedaan met bewoners uit een bepaalde wijk.
Wonen in Schoonheid is een project dat begonnen is als een project door Stichting De Zijderups, maar later bleek dat de kunstenaars het liever op eigen naam konden uitvoeren.

Op 16 oktober 2013 werd het kunstwerk De Cirkel is rond onthuld, een kunstwerk van Siemen Bolhuis dat hij maakte voor de tuin van Woon- en Zorgcentrum Archipel. Stichting de Zijderups heeft de fondswerving gedaan en de organisatie. Het kunstwerk gaat gebruikt worden als er nieuwe bewoners inhuizen op de beschermde afdeling, de afdeling waar dementerende ouderen wonen.
Het kunstwerk kwam tot stand met financiële ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk en bijna € 8000,- aan individuele giften.

In 2014 gaat het project Floriade Poster Project – Almere Literatuurwijk van start. Een poëzieproject op twee basisscholen in Almere Literatuurwijk. Na de lessen zijn er zo’n 300 gedichten geschreven door leerlingen van groep 7. De gedichten gaan allemaal over natuur en stad. Hein Walter geeft de lessen en bereidt 10 poëzieopdrachten voor op het thema Stad en Natuur. Na de lessen kiezen 20 beeldend kunstenaars allemaal één gedicht en laten zich door dat gedicht inspireren en maken een poster. De 20 posters worden geëxposeerd bij De Muren van Archipel.
Subsidie van de gemeente Almere.
Ook in 2015, 2016, 2017 en 2018 wordt dit project gerealiseerd. Steeds in een ander deel van de stad en met andere scholen en verschillende kunstenaars.

In 2014/15 wordt het project De Muren van Archipel gerealiseerd: vier projecten waaronder het project ‘Jonge Sprookjes door Oude Mensen’. Subsidie van stichting Sluijterman & Van Loo, stichting RCOAK en het VSBfonds.

In 2014 heeft stichting De Zijderups ook de opdracht gekregen voor de inrichting van de kunstetalage in Almere Buiten.

In 2016 is voor het eerst begonnen met het project Ambulante Zorgkunst.
Die tak ontwikkelt zich en inmiddels neemt dat het grootste deel van onze aandacht.
In 2017/2018 zijn er zeven zorgkunstenaars aan het werk en hebben we ook zorgkunstprojecten in Amersfoort en in Almere Filmwijk.