ANBI

Stichting De Zijderups is een zogenaamde ANBI. (nummer in het belastingregister: 821691065). Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Stichting De Zijderups voldoet aan deze voorwaarde.

Stichting De Zijderups is op 17 december 2009 in Almere opgericht,
met als doel het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van sociaal-maatschappelijke kunstprojecten.

Kamer van Koophandel: 32164081
Giro: NL28 INGB 0005 0915 31

De stichting richt zich met name op Almere en Flevoland.

Voorzitter: Pim Groot
Secretaris: Peter Kniesmeijer
Penningmeester: Renée Weder

Artistiek leider: Hein Walter
06 51924883
heinwalter@tiscali.nl

 

De Balans en Winst-en Verliesrekening over het jaar 2021

WINST EN VERLIESREKENING 2021
BALANS 2021

 

Beleidsplan 2021-2024

Beleidsplan 2021 2024

Het Beloningsbeleid
De bestuursleden doen het werk onbezoldigd. Ze kunnen kosten declareren voor bijvoorbeeld drukwerk of porto, maar in de regel doen ze dat niet.
Een keer per jaar combineren we een vergadering met een etentje in het restaurant van Woonzorgcentrum Archipel, De Ziel. De kosten worden dan door De Zijderups betaald.

anbi-format-650-fondswerv-organisaties-ib1121z2fol

Stichting de Zijderups

Stichting De Zijderups is in december 2009 opgericht door Pim Groot. Het doel van de stichting is het ontwikkelen en uitvoeren van sociaal-maatschappelijke kunstprojecten. De projecten zullen zich in eerste instantie richten op Almere. Voorzitter van Stichting De Zijderups is Pim Groot, Louise Gregoire is secretaris en Renée Weder is penningmeester. Hein Walter is op dit moment de vaste projectleider. We sluiten niet uit dat er in de toekomst ook andere projectleiders worden gecontracteerd.

Projecten waarbij kunst (beeldende kunst, literatuur, beweging, theater) als middel wordt gebruikt voor ontmoetingen tussen verschillende bevolkingsgroepen of binnen instellingen en die de sociale infrastructuur van de samenleving bevorderen, die kunnen vanuit Stichting De Zijderups worden georganiseerd.
Voor de financiering van projecten wordt subsidie aangevraagd bij fondsen die de doelstelling van het project onderschrijven.

Geschiedenis

2010
In 2010 zijn er twee grote projecten georganiseerd: Ontmoetingen in Buitenhaeghe (een schilderproject waarin de ontmoetingen tussen groepen Almeerders en bewoners van Buitenhaeghe centraal stonden) en Almeerse Werkgroepen voor Democratische Vernieuwing (een project waarbij in werkgroepen gebrainstormd werd over nieuwe vormen van stemmen en democratie: als we het gemeentebestuur en het landbestuur op een nieuwe manier konden inrichten, hoe zouden we dat dan doen?)

In oktober 2010 is een begin gemaakt met Vereniging Almere Buiten. Het concept hield in dat er maandelijks een nieuwsbrief werd verstuurd aan mensen die zich daarvoor opgaven. Inmiddels is er een uitgebreide website: www.almerebuiten.info waar momenteel dagelijks zo’n 50 á 60 bezoekers komen. Dat aantal groeit nog steeds.
De gemeente Almere heeft tot nu toe elk jaar subsidie gegeven voor het beheer van de website.

2011
In 2011 is een begin gemaakt met de Muren van Buitenhaeghe. Vier kunstprojecten stonden op het programma, waarvan twee in samenwerkingen met een basisschool. In 2012 is daar opnieuw subsidie voor gekregen, bij de gemeente Almere, het VSBfonds, Fonds Sluyterman & Van Loo en bij Het Leger des Heils.

In 2011 is er een convenant ondertekend met de gemeente waarin staat dat stichting de Zijderups het beheer over gaat nemen van de poëzieroute Poëtisch Arboretum, een route over de Evenaar, een 3 kilometerlange middenberm tussen twee rijstroken.
Er is subsidie gegeven door de gemeente Almere waarmee in 2013 een gedichtenplaat kan worden gelegd, met een gedicht dat Judith Herzberg in opdracht van stichting De Zijderups heeft geschreven.
De onthulling van die gedichtenplaat vond plaats op 2 juli 2013.

In 2011 is begonnen met het project Buiten Eten. Het concept was dat er maandelijks mensen andere bewoners te eten krijgen. Deelname was gratis. Voorwaarde was dat alle deelnemers een keer gastvouw/heer waren en drie keer gast. De gastvrouw/heer betaalde de kosten van het eten.
Wethouder Ben Scholten was een keer de ‘mystery guest’.

In 2011 is het project Wonen in Schoonheid gestart. Het project ging om het zichtbaar maken van bewoners van bijzondere architectuur. De TBS kliniek staat bekend om zijn prachtige vormgeving. Christian Wisse heeft het project ‘Vrijheid in je kop’ gedaan met bewoners van de TBS kliniek en enkele bewoners uit de directe omgeving.
Mariël Bisschops heeft een natuurproject gedaan met bewoners uit een bepaalde wijk.
Wonen in Schoonheid is een project dat begonnen is als een project door Stichting De Zijderups, maar later hebben de kunstenaars de projecten op eigen naam uitgevoerd.

2012/2013
In 2012 is het project Buiten Eten overgaan in Buiten Eten bij Hommeles. Elke tweede dinsdag van de maand is er in restaurant Hommeles (een leerwerkbedrijf van ROC Flevoland)  een groepsetentje. Voor € 10,- per maaltijd (twee gangen en een drankje) konden Buitenaren aanschuiven. Hein Walter deed de organisatie. Het doel van Buiten Eten bij Hommeles was dat Buitenaren elkaar leerden kennen.  (In 2015 kreeg het project een kort nieuw leven onder de titel Buiten Eten in de Cartoon. Dat was echter geen succes, te weinig animo.)

In 2012 werd het project Kunst Carrousel Literatuurwijk gestart, met subsidie van de gemeente Almere.
24 kunstwerken van 24 verschillende Almeerse kunstenaars werden verspreid over 24 adressen in Almere Literatuurwijk. Elke maand draaide de carrousel.
Deelname was gratis.
Voorwaarde was dat de deelnemers elke maand de werken brachten naar de volgende deelnemer.
De tweede voorwaarde was dat ze elke maand feedback moesten geven op het werk dat ze in huis hadden gehad.
In januari 2013 werden de 24 werken tentoongesteld in Archipel, met al het commentaar van de 24 deelnemers bij de afzonderlijke werken.
Het project was zo’n succes dat er ook voor Kunst Carrousel Literatuurwijk 2 subsidie werd gegeven door de gemeente Almere. Dat project is in mei 2013 gestart en in juni 2014 afgerond.

In 2012/12 vond het project Hostel plaats. Hein Walter schreef poëtische portretten van voor en tegenstanders van het Hostel, een huis in Almere Stad waar bewoners drugs mogen gebruiken.
Samenwerking met Quintes.

Op 16 oktober 2013 werd het kunstwerk De Cirkel is rond onthuld, een kunstwerk van Siemen Bolhuis dat hij maakte voor de tuin van Woon- en Zorgcentrum Archipel. Stichting de Zijderups heeft de fondswerving gedaan en de organisatie. Het kunstwerk gaat gebruikt worden als er nieuwe bewoners inhuizen op de beschermde afdeling, de afdeling waar dementerende ouderen wonen.
Het kunstwerk kwam tot stand met financiële ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk en bijna € 8000,- aan individuele giften.

2014
In 2014 ging het project Floriade Poster Project van start. Een poëzieproject op twee basisscholen in Almere Literatuurwijk. Na de lessen zijn er zo’n 200 gedichten geschreven door leerlingen van groep 6, 7 en 8. De gedichten gaan allemaal over natuur en stad. Hein Walter gaf de lessen en bereidde 10 poëzieopdrachten voor op het thema Stad en Natuur. Na de lessen kozen 20 beeldend kunstenaars allemaal één gedicht en laten zich door dat gedicht inspireren en tot het maken van een poster. De 20 posters werden geëxposeerd bij tentoonstellingsruimte De Muren van Archipel.
Een catalogus en boek erbij on demand.
Subsidie van de gemeente Almere.
Het is onze hoop dat we dit project ieder jaar kunnen realiseren, steeds op een andere school.
In 2015 werd het project uitgevoerd in Almere Haven. Met leerlingen van De Flierefluiter en De Ark.
In 2016 werd het project uitgevoerd in Almere Stad West. Met leerlingen van Het Meesterwerk, Pirouette en De Zevensprong.
In 2018 wordt het project uitgevoerd in Almere Buiten. Dan heet het Floriade Poster Project Almere Buiten. Met de scholen De Kring, De Architect en Het Spectrum en met een groep Buitengewone Buitenaren. In 2019 in Almere Poort en in 2020 gaat het project verder in Nobelhorst.

In mei 2014 vond het project Uit je hoofd schilderen plaats in zorgcentrum Archipel. Er stonden twee grote doeken opgesteld in de tuin van Archipel. Twee doeken van 5 x 2 meter. Er werd twee weken lang dagelijks geschilderd door kunstenaars, bewoners en leerlingen van omringende scholen.
Subsidie van lang Leve Kunst.

2014/2015
In 2014/2015 deed de Zijderups de programmering van de Kunst Etalage aan het Rio de Janeiroplein in Almere Buiten. In totaal werden er vijf sociaal-maatschappelijk projecten georganiseerd met een tentoonstelling als eindproduct. Twee projecten met basisscholen, een project met Buitengewone Buitenaren, een presentatie van kunstenaar Siemen Bolhuis en een project over de kunst die Buitenaren thuis aan de muur hebben.
In 2016 konden we het voortzetten met een serie van drie tentoonstellingen.

2014/2015/2016
In 2014/2015/2016 begon het project De Muren van Archipel. Een project in zorgcentrum dat uiteenvalt in vier deelprojecten. Het eerste project is Biografische Sprookjes. Hein Walter schrijft sprookjes n.a.v. levensverhalen van bewoners van Archipel. Leerlingen van Omnibus spelen een rol bij de totstandkoming van het geheel. De ouderen lezen hun eigen sprookjes voor in de klas.
Een tweede project is een serie museumbezoeken met ouderen. Een derde deelproject is een serie atelierbezoeken.
Een vierde project is het werk dat Hein Walter doet met dementerende ouderen. De Schoonheid van dementeren is de titel van de tentoonstelling die aan het slot gemaakt wordt.

2015
In 2015 heeft Hein Walter het project Dit is mijn leven. Was getekend uitgevoerd in zorgcentrum Polderburen. Hij heeft ontmoetingen gehad met bewoners van Polderburen, afdeling somatiek. Een tentoonstelling en een boek is het resultaat.
Bij dit project werd er samengewerkt met basisschool De Hasselbraam. Kinderen van groep 3/4 hebben portretten getekend van bewoners.

2014/2015 2016
In december 2014 startten we met een pilot van het project Van binnen naar buiten: een serie poëtische portretten van gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting van Almere (Almere Binnen).
In 2016 konden we met subsidie van het Cultuurfonds Almere, De Nationale Reclasserings Actie en de gemeente Almere het project verder ontwikkelen en voortzetten. Van Binnen naar Buiten is uitgebreid met een schoolproject. Portretdichters: Hein Walter en AnkhA Bukara.
We hopen in 2017 opnieuw subsidie te krijgen.

2016
2016 –  Een samenwerking met leerlingen van het Windesheim College. Zij ontmoeten bewoners van Archipel en schreven poëtische teksten. Hein Walter maakte posters n.a.v. teksten. Het geheel werd geëxposeerd bij De Muren van Archipel en later bij Windesheim.

2016 – Groeten uit Polderburen – een zorgkunstproject in Woonzorgcentrum Polderburen, ter gelegenheid van de heropening van Polderburen. Het project bestond uit twee delen. Deel 1: een groot doek (10 x 2 meter) waaraan bewoners hebben geschilderd en ook leerlingen van verschillende basisscholen.
Deel 2: alle bewoners van Polderburen hebben een tekening gemaakt van vogels of van bloemen. 10 tekeningen hebben we laten drukken als ansichtkaart (oplage 1000 stuks). Die sets zijn huis aan huis in de bus gedaan bij buurtbewoners.

2016/2017/2018/2019/2020
In 2016 /2017 werd het project Ambulante Zorgkunst gerealiseerd. Vijf zorgkunstenaars voeren in totaal twintig kunstprojecten uit in de acht zorginstellingen van Zorggroep. De projecten duren telkens drie maanden. Aleksander Willemse, Gerard Poot, Ninette Koning, Marion Snijders en Hein Walter zijn de ambulante zorgkunstenaars. Isabel Firvida is reserve.
We hadden voldoende financiering gevonden om het project voor te zetten in 2017/2018 en dan met acht zorgkunstenaars voor alle acht woonzorgcentra van Zorggroep Almere. Zorggroep Almere heeft in ieder geval al een groot bedrag gereserveerd en ook Fonds Sluyterman Van Loo en Fonds RCOAK hebben de aanvraag gehonoreerd. In 2019 en 2020 konden we het project voorzetten met ondersteuning van Zorggroep Almere

2017
Project De Toekomst: een samenwerkingsproject met basisschool De Omnibus. Wekelijks komen er 15 kinderen (alle klassen komen aan de beurt) naar de beschermde afdeling van woonzorgcentrum Archipel. Daar gaan ze de gezichten van bewoners natekenen. Ook zitten de leerlingen model en tekenen de ouderen.
Het project eindigt in juni met een tentoonstelling. Er worden 10 tekeningen geselecteerd en daarvan worden ansichtkaarten gemaakt. Huis aan huis worden die in de bus gedaan bij bewoners in Almere Literatuurwijk.
Subsidie van Fonds RCOAK.

2017
In maart is het project Postmoderne Post gestart. Met subsidie van Fonds RCOAK, het Cornelis Roozen Fonds, Cultuurfonds Almere en sponsoring.
10 kunstenaars zijn gekoppeld aan 10 bewoners van Archipel. De kunstenaars gaan wekelijks een ansichtkaart maken/tekenen en beschrijven en die sturen ze naar steeds dezelfde bewoner.
52 weken lang.
De deelnemende ouderen worden gestimuleerd om zelfgetekende kaarten terug te sturen. Ook stimuleren we een atelierbezoek.
Het project begint met een lunch met alle deelnemers.

2017
Kerstkaarten tekenen voor een ander. Bewoners van Zorgcentrum Zephyr en leerlingen van basisschool Het Avontuur hebben samen kerstkaarten getekend. 80 kerstkaarten zijn gegeven aan de deelnemers van het kerstdiner dat werd georganiseerd door de kerk Levend Water, voor mensen met een hulpvraag.

2018

2018/2019/2020
Ik teken voor je. Wekelijks wordt er op het inloopatelier van Woonzorgcentrum Archipel getekend door bewoners, familie, buurtbewoners en kinderen getekend. De ansichtkaarten die daar getekend worden, worden gestuurd via het Wijkteam van Almere Literatuurwijk naar mensen die daar voor hulp hebben aangeklopt. Ze krijgen de kaart/met tekst. Het is tevens een uitnodiging om ook te komen tekenen.
Voor het eerste jaar kregen we subsidie van Fonds voor Cultuur Participatie, Zorggroep Almere, Fonds Sluyterman Van Loo, gemeente Almere, stichting Marie Schippers Fonds.
Voor het tweede jaar van de gemeente Almere en Zorggroep Almere
Voor het derde jaar kregen we subsidie van Sluyterman van Loo, Fonds RCOAK en ZonMw

In 2018 voerden we een zorgkunstprojecten uit in Amersfoort (LentePost, met steun van de gemeente Amersfoort, InDeBuurt033) en Lelystad.

2018/2019/2020
In 2018 werkten we voor het eerst samen met het Cliënten Service Centrum en gaven we een serie workshops onder de titel Full Color aan mensen met een bipolaire stoornis. In 2019 en 2020 ook.

Onder de titel Full Color Buurtlokaal deden we iets vergelijkbaars in Buurtlokaal Filmwijk, en gaven we workshops voor bewoners van de Filmwijk.

2019

In 2019 zijn we begonnen met het project Genesis door Kinderen Getekend, met steun van de Vermeulen Brauckman Stichting. WE hebben zes lessen gegeven aan Almeerse basisscholen. In elke klas behandelden we één hoofdstuk van Genesis. Kinderen maakten tekeningen. Er is een setje van zes ansichtkaarten uitgedeeld aan alle leerlingen van alle deelnemende scholen.
En een expo van alle tekeningen in De Muren van Archipel.

In 2019 vond het zomerproject Samen Schilderen in De Toonladder plaats, met steun van: Het Oranje Fonds, Fonds voor Cultuur Participatie, Zorggroep Almere (Zorgkunst). We hebben 15 woensdagen met een grote groep mensen geschilderd aan twee grote doeken in de tuin van De Toonladder. Helaas waaiden de doeken kapot vlak nadat we klaar waren.

2019/2020/2021/2022
Van Binnen naar Buiten in PI Lelystad: VSBFonds, Nationale Reclasserings Actie, PI Lelystad, anoniem fonds. Hein Walter en Marie-Louise Bekhuis maakten poëtische portretten van gedetineerden. Dat deden we eerder in P.I. Almere, maar die gevangenis is inmiddels gesloten. In Lelystad konden we het project voortzetten,

2020

Een zomerproject – project Brieven – Het Oranje Fonds, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo. Vond plaats in Archipel. Door Corona is dat project niet helemaal gelukt.

Het Goede Leven – Fonds Kerk en Wereld, een project in samenwerking met de Protestantse gemeente De Drieklank. Een project met 5 deelprojecten rond de vijf hoogtepunten in het kerkelijk jaar: Sint Maarten, Kerstmis, Advent, Pasen en het eind van het jaar.

2021

Willem Hoogeveen, kunstenaar. Stripverhalen tekenen door leerlingen van drie basisscholen in Noordoostpolder – Prins Bernhard Cultuurfonds, gemeente NOP en stichting Luchtkastelen.

Kleurrijke Mensen – een tekenproject op de PG woningen van Archipel.

Groeten uit Archipel – een zomer kunstproject in Archipel – Het Oranje Fonds, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo.

2022

De zeven hoofdzonden – Een samenwerkingsproject met de protestantse gemeente De Drieklank en verschillende basisscholen.

Vogels van Flora – een zomerproject in Archipel – Lang Leve Kunst en de gemeente Almere

Inkijkjes – Een tweejarig project van 12 sociale en creatieve trajecten waarbij steeds één oudere centraal staat – Fonds Sluyterman Van Loo, VSB Fonds, Stichting Luchtkastelen, Vereniging Archipel

PAC 1 – Post Art Community – Er zijn 100 deelnemers. Hein Walter maakt voor allemaal vier tekeningen, die krijgen ze per post thuisgestuurd. Die tekeningen lijsten ze in. Aan het eind van het project organiseren we een ruilbeurs.