De Zijderups


Stichting De Zijderups is op 17 december 2009 in Almere opgericht.
De stichting heeft als doel het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van sociaal-maatschappelijke kunstprojecten.

Stichting De Zijderups richt zich met name op Almere en Flevoland.


Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter: Pim de Groot
Secretaris: Louise Gregoire
Penningmeester: Renée Weder
Artistiek leider: Hein Walter, 06 – 51 92 48 82
 heinwalter@tiscali.nl

Kamer van Koophandel: 32164081
Giro: NL28 INGB 0005 0915 31
Giften voor de stichting zijn voor de belasting aftrekbaar. Zie pagina over ANBI gegevens