Wijsheid vergeet je niet – Windesheim op Archipel

Studenten van Windesheim hebben in de maand april gesprekken gevoerd met dementerende bewoners van Archipel. Zorgkunstenaar Hein Walter heeft een les gegeven over zorgkunst en over een techniek van gespreksvoering met dementerende ouderen.
Die techniek noemt hij Wijsheid vergeet je niet. Niet praten over herinneringen, maar over opvattingen en waarden. Het is meer een filosofische benadering waarbij vragen gesteld worden over lastige begrippen als Wijsheid, Natuur, Verdriet, Dood, etc. Probeer die begrippen maar eens in woorden te vangen. Dementerende ouderen kunnen daar soms opvallend makkelijk op antwoorden zonder dat ze het gevoel dat ze falen. Ze kunnen oprecht en onbevangen vertellen wat zo’n woord bij hen oproept.
De antwoorden worden letterlijk opgeschreven en die antwoorden leveren samen een intrigerende vorm van poëzie op.

De 20 leerlingen hebben allemaal een gedicht gemaakt. Hein heeft die gedichten verwerkt tot een poster.
Die posters worden bij De Muren van Archipel tentoongesteld.