Van Binnen naar Buiten

In 2019 konden we een herstart maken van het project Van Binnen naar Buiten. ‘Van Binnen naar Buiten’ is een portret-project dat plaatsvindt in P.I. Lelystad (met financiële ondersteuning van het VSBFonds, de Nationale Reclasserings Actie en PI Lelystad). Het project gaat uit van de geestelijke verzorging, maar wordt uitgevoerd door twee externe portretdichters, Marie-Louise Bekhuis en Hein Walter. Ze komen ééns per maand naar de P.I. en gaan één-op-één in gesprek met een gedetineerde. Het gesprek is gericht op het vertellen van het persoonlijke levensverhaal en het luisteren zonder oordeel!
De portretdichters schrijven thuis het portret en dat doen ze vanuit de ik-figuur. Naast het geschreven portret staat ook een foto.
Bij akkoord over de inhoud wordt het afgedrukt en als cadeau gegeven aan de betreffende gedetineerde.

De tekst van het portret kan ook anoniem centraal staan bij een les op een middelbare school. Leerlingen maken een tekening n.a.v. van dat portret en die worden als poster uitgewerkt. De gedetineerde krijgt alle posters te zien en mag er één kiezen. Die poster wordt vervolgens afgedrukt in kleine oplage en binnen school en in de P.I. verspreid.

De posters van Havo 1, OVC Almere