Tijdschrift voor zorgkunst De Zijderups

Het tijdschrift De Zijderups richt zich met name op kunstprojecten in de zorg. Het komt eens per 3 maanden uit.
Dit tijdschrift wil mensen in de zorg informeren over de verschillende projecten die we hebben gedaan of hopen te gaan doen en ze daarmee op ideeën brengen.
20 pagina’s.
Het eerste nummer kwam uit op 1 oktober 2016.

Redactie:
Hein Walter (hoofdredacteur)
Claudine Terlaan en Louise Gregoire

Redactie adres:
Verzetslaan 42
1318 BV Almere
Tel: 06 51924 882
E-mail: heinwalter@tiscali.nl
Losse nummers: € 7,50 incl. verzendkosten
Abonnement: 4 nummers per jaar € 25,-
Bestellen via heinwalter@tiscali.nl

Een paar oude nummers ter inzage
De Zijderups, tijdschrift voor zorgkunst 5
De Zijderups, tijdschrift voor zorgkunst 12
De Zijderups, tijdschrift voor zorgkunst 15 april 2020 300 dpi