Op de achtste dag

cover op de achtste dag

Op de achtste dag
Gedichten
€ 15,- (excl. € 2,- porto)

Voorwoord

De laatste jaren heb ik regelmatig gedichten in opdracht geschreven. Of misschien is het beter om van opdracht- voordrachten te spreken. Zoals een voordracht tijdens een ambtenarenconferentie over het stedenbeleid, of een voordracht bij een conferentie georganiseerd door Het Flevo-landschap over verantwoord ondernemen.  Organisatoren van dit soort bijeenkomsten hopen dan dat ik een luchtige bijdrage kan leveren, een humoristisch tussendoortje met een korreltje kritiek . Ik vind dat altijd wel een uitdaging.  Ook geef ik mezelf soms opdrachten. Zo heb ik van tijd tot tijd een gedicht geschreven over de oorlog in Irak en Afghanistan. Die gedichten zijn gepubliceerd in Roodkoper, een politiek en cultureel tijdschrift waar ik al zo’n 10 jaar mee verbonden ben.

Ik ben begonnen met het bij elkaar zetten van deze opdrachtgedichten. Daaromheen gedichten die ik er tussen vond passen, omdat die ook een duidelijke aanleiding kennen.

Ik heb ze geschreven in de wetenschap dat ik ze zou voordragen en dat de toehoorders ze meteen goed moesten kunnen volgen.

Vacature

 

 

Losgeslagen samenleving

zoekt voor onbepaalde tijd

inspirerende leider.

 

De leider is verantwoordelijk

voor alle leden van de samenleving.

 

Van haar of hem wordt verwacht

dat zij of hij een proces op gang brengt

met een bindend karakter

dat er op termijn voor zorgt dat de samenleving

weer volwaardig zal functioneren.

 

De leider heeft kennis

van de gezondheidszorg in het algemeen,

is bekend met opvoeding van kinderen

en heeft het talent

om zich met elk lid van de samenleving

te vereenzelvigen.

 

Ook wordt van hem of haar verwacht

dat hij oog heeft voor schoonheid en functionaliteit.

 

De leider heeft visie

en is in staat om geestelijk te schouwen.

Lichamelijk mogen er geen beperkingen zijn.

Geslacht of huidskleur doen niet ter zake.

 

Deze functie vraagt om een zelfstandig

en stevige persoon die in staat is

om mensen te motiveren, enthousiastmeren

en te inspireren,

die goed kan luisteren, maar als het nodig is

moeilijke beslissingen durft te nemen.

 

De leider heeft een hbo denkniveau,

een goede beheersing van de Nederlandse taal

alsook elke andere taal die in de samenleving

wordt gesproken,

en heeft affiniteit met elk denkbare soort

van vaardigheden en werkzaamheden

die zouden kunnen worden uitgevoerd.

 

Boven alles is het van belang dat de leider zich nooit

boven de samenleving voelt verheven,

maar zich te allen tijde het bestaan ervan in dienst stelt.

 

Vanuit dat oogpunt zal de salariëring

geen probleem vormen,

een salariëring die even hoog is geschaald

als de laagst betaalde werknemer.

 

Op die manier zal de leider de voldoening vinden

in het delen van de vruchten

van zijn of haar inspanningen

met de mensen uit de diepste laag van de samenleving.

 

 

 

Nadere informatie in te winnen bij Hein Walter,

tel:  06 51924882

 

Sollicitaties alleen schriftelijk.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature

wordt niet op prijs gesteld.


Geschiedenis

 

 

Meneer X, inwoner van Den Burg,

geboren en getogen op Texel,

heeft tot op de dag

van z’n 70ste verjaardag, de dag

waarop hij van z’n nageslacht

een midweek cadeau kreeg

in Den Helder, nooit één voet

gezet op het vasteland.

 

Meneer X bezit uit geloofsovertuiging

geen teevee of radio – de reis

van Armstrong naar de maan

is een verzinsel en Kennedy

werd niet vermoord.

 

Wie zal nog van hem weten

als de zee de wadden overspoeld heeft

met gesmolten poolijs?

In de eerstkomende edities van de Bosatlas

zal nog wel in stippellijnen staan getekend

wat eens droog was, zoals de vorm

van Schokland in de Noordoostpolder

nu nog zichtbaar is in groen.

 

Maar wat geen toekomst heeft,

heeft op het eind ook geen verleden:

eens zullen de wadden zijn vergeten.

Dan bestaat Texel niet meer

en is Den Burg

in geen enkel document te vinden.

Meneer X zal een verzinsel zijn.