Levend verleden

header_de_zijderups_1024x180

LEVEND VERLEDEN door Groep 8 Leerlingen van De Dukdalf

In mei 2011 heeft het project Levend Verleden in Buitenhaeghe plaatsgevonden. Leerlingen van de Protestants Christelijke Basisschool De Dukdalf zijn twee keer op bezoek geweest in Buitenhaeghe om met bewoners te praten over gebruiksvoorwerpen van vroeger. In groepjes van twee zijn de leerlingen bij bewoners op de kamers geweest. Ze hadden allemaal een ander onderwerp. Het ene groepje ging bijvoorbeeld praten over de radio en hoe dat vroeger was, bij een ander groepje ging het gesprek over vakantie; op die manier zijn er twaalf onderwerpen aan de orde geweest. De ouderen zijn ervaringsdeskundigen op dat gebied! Je kunt wel in boeken opzoeken wie de stofzuiger heeft uitgevonden of hoe de televisie zich heeft ontwikkeld, maar het wordt levende geschiedenis als iemand uit eigen ervaring vertelt hoe het leven vroeger was. De bewoners moesten overigens diep graven in hun eigen herinnering, maar zo’n zoektocht kan geen kwaad.

Op school zijn de leerlingen verder gaan zoeken. Op internet, in boeken, maar misschien hebben ze ook wel hun eigen opa’s en oma’s benaderd met dezelfde vragen.

De leerlingen zijn ook een tweede keer op bezoek geweest. Waren ze er de eerste keer om vragen te stellen en bewoners te interviewen, de tweede keer hebben ze zelf verteld. Ze hadden allemaal iets meegenomen van deze tijd. Eigentijds speelgoed, maar ook leerboeken en moderne communicatiemiddelen.

De bewoners van Buitenhaeghe en leerlingen van De Dukdalf ontmoetten elkaar in de grote zaal. Het was meteen een gezellige en ongedwongen sfeer waarin de jongeren vertelden en de ouderen leerden. Het was een bijzondere ontmoeting.

De tentoonstelling omvat de twaalf verslagen van het project. Ze geven samen een goed beeld van wat er is onderzocht, maar het geheel geeft ook goed de sfeer weer van het hele project. Het gebeurt niet zo vaak dat jongeren in gesprek gaan met ouderen die ze niet kennen. Niet iedereen heeft het makkelijk gevonden, en soms werkten de lichamelijke beperking van bewoners belemmerend, maar voor de meeste leerlingen gold dat ze het een goede en leerzame ervaring vonden en werd hun kijk op ouderen op een positieve manier beïnvloed. Andersom net zo.

Hein Walter en Marie-Thérèse van der Riet