Groeten uit Polderburen – B – ansichtkaarten

Groeten uit Polderburen bestaat uit twee deelprojecten. In juli vond het schilderproject plaats. In juli/augustus vond het tweede deel plaats, het ansichtkaarten project.
Zorgkunstenaar Hein Walter probeert alle bewoners van Polderburen te motiveren om mee te doen en ze een tekening op A5 formaat te laten tekenen. Onderwerp is vogels en/of bloemen, maar het kan ook iets anders zijn.
Er liggen tekenspullen klaar, zodat ook familie en personeel mee kan doen als Hein niet aanwezig is.
Een commissie bekijkt alle tekeningen en kiest er vijf uit.
Van die vijf worden ansichtkaarten gemaakt. Die worden in 1000 voud gedrukt en rondgedeeld in de buurt van Polderburen, als cadeau aan de omwonenden. Op de kaarten staat ‘Groeten uit Polderburen’.

Alle tekeningen:

Groeten uit Polderburen is een project ter gelegenheid van de afronding van de verbouwing en het nieuwe zorgconcept dat is ingevoerd: Cultuurgebonden Zorg.
Verpleeghuis Polderburen werkt met een nieuw zorgconcept. De bewoners wonen in zogenoemde leefmilieus. Dat was nodig omdat de bewoners meer zorg nodig hadden en er ook behoefte was aan een andere vorm van begeleiding. Daarnaast zijn de kamers teruggebracht tot eenpersoonskamers, waar ouderen ervoor met twee op één kamer woonden.
In deze leefmilieus zijn ouderen aan elkaar gekoppeld omdat ze dezelfde dingen nodig hebben op het gebied van zorg, behandeling en begeleiding.
In september, als de verbouwing is afgerond, zullen er vijf leefmilieus: koesterend, uitnodigend, structurerend, bekrachtigend en cultuurgebonden.
Elk leefmilieu heeft een team met vaste medewerkers. Met het nieuwe zorgconcept wil Polderburen de bewoners en alle medewerkers nog meer tot hun recht laten komen. Het is voor het eerst in Flevoland dat een verzorgingshuis op deze manier werkt.

Kunstproject
Groeten uit Polderburen is een project dat in twee deelprojecten uiteenvalt; beide projecten vinden plaats in de periode voor de officiële opening in september. Project A. Schilderen in de tuin en Project B. vogels en bloemen op A5 formaat

Subsidie
Het project is mogelijk dankzij subsidie van de gemeente Almere, het Gouden Dagen Fonds, Cultuurfonds Almere en het Prins Bernhard Cultuurfonds.