Geschreven portretten

header_de_zijderups_1024x180

Geschreven portretten was een deelproject van de Muren van Buitenhaeghe dat in 2013 werd uitgevoerd in Zorgcentrum Buitenhaeghe.
Een project van bewoners van Buitenhaeghe in samenwerking met groep 7 en groep 8 van basisschool De Dukdalf in Almere Buiten.
Hein Walter is portretdichter. Hij heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het schrijven van poëtische portretten.


In Buitenhaeghe hebben we een serie portretten geschreven. Van tien bewoners van Buitenhaeghe. Om een dergelijk portret te kunnen schrijven, is eerst een gesprek nodig.

Er waren bij die gesprekken steeds drie of vier leerlingen van de Dukdalf aanwezig. Bij elk gesprek weer drie andere leerlingen . Zij luisterden en observeerden… en ze tekenden.
Dit was een geweldig goede ervaring voor de kinderen. Doordat ze tekenden wat er gezegd werd, luisterden ze aandachtig, anderhalf uur lang!
En doordat er een volwassen gesprek werd gevoerd, hoorden ze soms aangrijpende dingen.
De kinderen vonden het eigenlijk allemaal een bijzondere ervaring.

De tentoonstelling bestond uit 10 werken – die 10 portretten. Elk portret bestond uit een foto van de persoon, een poëtisch geschreven portret geschreven door Hein Walter en de tekeningen van de 3 kinderen die bij het gesprek aanwezig waren. Die tekeningen werden gescand en werden in het geheel vormgegeven
Elk portret bestond uit een afdruk van 50 x 75 cm en werd ingelijst.