Fokuzz – schoolmagazine

Hein Walter heeft in het najaar van 2016 op basisschool Het Meesterwerk, samen met een redactie bestaande uit tien leerlingen, een digitaal magazine gemaakt. Fokuzz is de titel – bedacht door de redactieraad – en alle artikelen en bijdragen hebben te maken met zicht en visie.
Ze hebben er vijf vrijdagmiddagen aan gewerkt en ieder heeft zo zijn of haar aandeel gehad.

Magazine Fokuzz december 2016 Het Meesterwerk