De Schoonheid van dementeren (3) – 2016

In de Kunstetalage in Almere Buiten is op 14 februari (t/m juni 2016) de tentoonstelling De Schoonheid van Dementeren (3) geopend. Ruim 40 werken die op het atelier van Hein Walter zijn gemaakt door dementerende bewoners van Woonzorgcentrum Archipel.

valentijnswandeling 14 februari 2016 (6)Op het infobord staat:
Alle werken die hier hangen, zijn gemaakt door mensen die lijden aan een vorm van dementie.

Mijn naam is Hein Walter, ik ben zorgkunstenaar - ik heb mijn atelier in Woonzorgcentrum Archipel en het is daar mijn taak om bewoners te helpen om hun creativiteit te ontwikkelen.

Dit is de derde grote tentoonstelling onder deze titel. In 2012 vond de
eerste tentoonstelling plaats.

Een confronterende titel?
Dementeren wordt door veel mensen gezien als een ziekte en een proces zonder schoonheid. Wij proberen te laten zien dat dementeren niet alleen een proces is waarbij je veel kwijtraakt, maar dat hetzelfde proces ervoor zorgt dat je onbevangen in het leven komt te staan. Die onbevangenheid kan een vruchtbare voedingsbodem zijn voor creativiteit en ontdekking.

Wij begeleiden de mensen die wonen in Archipel bij het maken van kunstwerken. We hopen daarmee hun eigenheid, trots en zelfvertrouwen te versterken.

Er wordt geconcentreerd in een groep gewerkt, maar er is tegelijk ook alle ruimte voor gezelligheid en verdieping. De gesprekken die gevoerd worden tijdens het werk zouden heel goed passen in de lessen maatschappijleer. Van hoog niveau en tegelijk persoonlijk van aard. In die sfeer wordt er gewerkt. Door het werken en door de concentratie worden de werken beter.

Wat je in feite ziet: talentontwikkeling bij dementerende ouderen.

Op deze tentoonstelling hangen werken van Sjaan van L., Ank van G., Conny van der P., Riet van der W., Tinus S., Frank B., Krijna van de B., Lies K., Annie B., Krijna van de B.

De kunstwerken zijn allemaal te koop.
€ 125,- is de standaardprijs - inclusief lijst en ongeacht de maat.
Met de aankoop van een werk krijgt u een indrukwekkend kunstwerk in uw bezit, een werk dat niet gemaakt is vanuit ego, dat niet gemaakt is om iets te bewijzen, maar er gewoon mag zijn.
Tegelijk ondersteunt u het zorgatelier.

heinwalter@tiscali.nl / 06 51 92 48 82

ZORGKUNST - www.dezijderups.nl

Hein Walter heeft sinds 2011 zijn atelier in Woonzorgcentrum Archipel. Hij heeft daar als zorgkunstenaar veel ervaring opgedaan in het werken met ouderen en vooral met dementerende ouderen. Talentontwikkeling, tentoonstellingen onder de titel De Schoonheid van Dementeren, atelierbezoeken bij Almeerse kunstenaars, museumbezoeken, samen grote doeken beschilderen, poëzie,
samenwerkingen met basisscholen en buurtbewoners, allemaal voorbeelden van projecten die Hein vanuit stichting De Zijderups in Archipel heeft gerealiseerd. Hij heeft op basis van zijn ervaringen het concept Zorgkunst ontwikkeld en er al veel over gepubliceerd: een uitgewerkt en hanteerbaar plan om zorgkunst in de komende jaren uit te rollen over heel Nederland - te beginnen in Almere!

Een zorgkunstenaar is een kunstenaar die zijn eigen talent en ontwikkeling inzet en anderen in zijn eigen ontwikkeling
meeneemt. Hij verbindt op een natuurlijke en vanzelfsprekende manier het belang van de ouderen aan zijn eigen belang, hun
ontwikkeling aan zijn eigen ontwikkeling en ambitie. Daarin is hij een wezenlijk ander type zorgverlener dan bijvoorbeeld activiteitenbegeleiders, creatief therapeuten, psychologen, verplegenden en artsen. Die zetten zich in voor het belang en welzijn van de ouderen en zetten daarbij hun eigen belang aan de kant.
Zorgkunst is een nieuwe vorm van dienstbaarheid.

Door kunstenaars in de zorgwereld te plaatsen en hen hun autonomie in grote mate te laten behouden, ontstaat er een situatie die voor alle partijen vruchtbaar is: voor de ouderen (aandacht en energie), voor de zorginstelling (imago en publiciteit) voor de kunstenaar (werkgelegenheid en statusverbetering) en voor de maatschappij als geheel (bijdrage aan de oplossing van het maatschappelijk probleem van dementie en ouderenzorg). Die conclusie kunnen we trekken als we het werk evalueren dat Hein Walter de laatste drie jaar heeft gedaan.

Met dank aan Tonneke Kievits en Peter Kniesmeijer voor hun assistentie bij de zorgkunstprojecten.