De Cirkel is rond

header_de_zijderups_1024x180

De Cirkel is rond is een kunstwerk van vier bij vier meter, gemaakt in opdracht van Woon- en Zorgcentrum Archipel, Literatuurwijk; het kunstwerk ligt in de tuin van de beschermde afdeling, waar mensen wonen die dementerend zijn.
Het is in 2013 onthuld. We hebben vanuit stichting De Zijderups de fondswerving gedaan en samen met Archipel een benefiet diner georganiseerd.

De cirkel staat voor het leven en de zeven delen staan voor de zeven levensstadia: peuter, kind, puber, jong volwassene, volwassene, oudere en oude mens. Het is een levenspad met in elk stadium een stapsteen met één paar afdrukken van lopende voeten. De eerste voeten zijn peutervoetjes en het laatste paar is van de oude mens.

De voetstappen zijn van goud, want elke stap die we maken in onze levensontwikkeling, is van wezensbelang. De ruimte tussen de voetstappen zijn ook wezenlijk, want alle momenten samen maken ons leven rond, de momenten die we ons kunnen herinneren net zo goed als de momenten die we zijn vergeten.

Het kunstwerk is een veilige en stille plaats waar bewoners en hun familieleden kunnen stilstaan bij het leven, en het is ook een plaats waar een groepsritueel kan plaatsvinden. We hebben voor die gelegenheid teksten geschreven en dan wordt er in het midden een vuur ontstoken.
Het kunstwerk kan gebruikt worden om nieuwe bewoners welkom te heten of om afscheid te nemen van bewoners die zijn overleden.

tn_de_cirkel_is_rond

 

We hebben in de periode na de fondswerving drie nieuwsbrieven over de achtergronden en het proces gemaakt en verstuurd aan alle mensen die het kunstwerk hebben gesponsord.