Brieven

€ 3.000,- voor project Brieven

Stichting De Zijderups heeft voor het zomerproject Brieven € 3.000,- subsidie gekregen. Het project wordt uitgevoerd door vijftien bewoners van Woonzorgcentrum Archipel en vijftien mensen die in die in de zomerperiode de penvriend willen zijn van een van de deelnemers. Ze schrijven elkaar vijftien weken lang boeiende brieven.
Het Oranje Fonds, Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo streven ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. De bijdrage is toegekend om ouderen samen een leuke vakantieperiode te laten beleven en zo de eenzaamheid onder ouderen in deze periode te verminderen.

Projectleider Hein Walter: “Er zijn al zeven mensen die zich hebben aangemeld, er is dus nog ruimte voor briefschrijvers. De opzet is dat de koppels elkaar vijftien weken lang elke week een brief schrijven. Natuurlijk hopen we dat het interessante brieven worden. Het kan gaan om persoonlijke herinneringen, over de liefde, of wie weet zijn er mensen die filosofische ideeën met elkaar gaan uitwisselen, die schrijven over de zin van het leven, over eenzaamheid, of over wat de coronacrisis met mensen doet. We hebben de kunst van het brieven schrijven een beetje verleerd, dus in het begin zal het misschien wat stroef gaan. Ik kijk er in ieder geval wel naar uit!”

De deelnemers in Archipel worden met schrijven geholpen door de projectleider. Hein helpt ze met ideeën en soms fysiek met schrijven. En wekelijks kijken de deelnemers uit naar de brieven die ze van hun penvriend(in) ontvangen! Het project begint in juni – in de verwachting dat de coronamaatregelingen tegen die tijd iets versoepeld zijn. Het project eindigt met een bijeenkomst in Archipel waar alle deelnemers elkaar ontmoeten. Interesse: Meld je aan bij projectleider Hein Walter (06 51924882 of heinwalter@tiscali.nl).