Ambulante Zorgkunst – Klankboom

In de zomer van 2017 werkte Ninette Koning als zorgkunstenaar in Woonzorgcentrum De Toonladder. Klank-boom, heet het project. Ruim dertig bewoners hebben met veel enthousiasme aan het project deelgenomen. Zij hebben stukken hout beschilderd: takken, zwerfhout, latten. Ze deden dat allemaal op hun eigen manier, maar allemaal kleurrijk.
In de tuin van De Toonladder staat een boom, van houten balken gemaakt.
Bewoners, familie en vrijwilliggers hebben die met elkaar gemaakt. Alle beschilderde stukken hout hebben in die boom een plek gekregen en samen maken ze een nieuw soort boom, een kunstwerk, een boom met klanken van kleur. De boom blijft permanent staan in de tuin om de bewoners blijvend te herinneren aan het plezier dat ze beleefden aan het schilderen.
Speciale dank gaat uit naar Mandy van Campenhout, voor haar ondersteuning.