Van Binnen naar Buiten – tweede poster

De gedetineerde heeft de 22 posters gezien en een keus gemaakt.
Hij koos voor poster 13, gemaakt door Vivian Lie-Atjam.
Die is gedrukt in kleine oplage.

13. vivian L Baken Trinitas

Alle ontwerpen

Over Van Binnen naar Buiten:
Van Binnen naar Buiten is een project waarbij in het komend jaar steeds een poster wordt gemaakt. Die poster wordt als eerste hier gepubliceerd.
Van Binnen naar Buiten is een project van stichting De Zijderups dat zich afspeelt in dePenitentiare Inrichting Almere.
Hein Walter en AnkhA van den Berg interviewen gedetineerden en aan de hand van die gesprekken schrijven ze een portret.
De tekst van het portret is steeds de inzet voor een les op een middelbare school.
Deze keer hebben ze een les gegeven aan het Baken Trinitas College. Ze hebben een portret van een gedetineerde voorgelezen aan een klas van 22 leerlingen. Die hebben zich laten inspireren door de tekst en een tekening gemaakt.

Vervolgens gingen ze met de 22 tekeningen naar de gedetineerde terug en hij kon een keuze maken.
Hij koos voor poster 13.

Van Binnen naar Buiten
Portretdichters AnkhA van den Berg en Hein Walter hebben ieder elke maand een gesprek met een gedetineerde.
Ze spreken over het leven! Over jeugd, daden, houding, noem maar op. Na dat gesprek gaan ze naar huis en schrijven een portret.
Dat portret is pas af als de geportreerde akkoord is.

Subsidiënten
Van Binnen naar Buiten is een project van stichting De Zijderups.
Het project is mogelijk gemaakt door subsidies van het Cultuurfonds Almere, de Nationale Reclasserings Actie en de gemeente Almere.